A favor de les energies renovables.

        Des de l'estiu de 2.004, tot el subministrament d'aigua de l'hotes, s'abasteix amb plaques d'energia solar tèrmica per a escalfar 1.000 litres diaris d'agua per al servei dels clients  i per a les seus instal·lacions.

A començaments de 2.007, es va instal·lar a les terrasses de l'hotel una instal·lación  de plaques fotovoltaiques per a col·laborar amb la producció de llum.

     

Tornar.